Υπολογισμός Γόνιμων Ημερών

Υπολογισμός γόνιμων ημερών
Πότε ξεκίνησε η τελευταία σας περίοδος;
Παράδειγμα 18/01/2023
Συνήθως πόσο διαρκεί ο κύκλος σας;
Συνήθως από 23 έως 35 ημέρες
Υπολογισμός γόνιμων ημερών
πιθανότητα ωορρηξίας σήμερα
Λόγω της διάρκειας του κύκλου σας, δυστυχώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα ωορρηξίας. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα ψηφιακό τεστ ωορρηξίας για να εντοπίσετε με ακρίβεια τις πιο γόνιμες ημέρες σας.
  *
Έναρξη της τελευταίας σας περιόδου
  20%
Πιθανότητα ωορρηξίας αυτή την ημερομηνία
Αλλαγή πληροφοριών

Scroll to Top