Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία

Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία

Περιγραφή Υπερηχογραφικής Σαλπιγγογραφίας

Η Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία είναι μια μέθοδος διερεύνησης της λειτουργίας και διαβατότητας των σαλπίγγων με τη χρήση του διακολπικού υπερήχου. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του ιατρείου, του κέντρου εξωσωματικής και του νοσοκομείου με ασφάλεια, παρέχοντας σαφή αποτελέσματα στη διερεύνηση του σαλπιγγικού παράγοντα (van Welie et al, 2022) και ταυτόχρονα πλήρη εικόνα για την μήτρα και τις ωοθήκες, σε ένα ραντεβού, χωρίς καθυστερήσεις και με άμεση επεξήγηση της διάγνωσης στην ασθενή.

Η εξέταση πραγματοποιείται με τη χρήση του ExEm Foam KIT της εταιρείας IQ Medical, το οποίο αποτελείται από δύο σύριγγες διαφανούς περιεχομένου, που με την ανάμειξή τους δημιουργούν υπερηχογενές σκιαστικό μέσο (αφρό). Η μία σύριγγα περιέχει υδροξυαιθυλοκυτταρίνη και γλυκερόλη, και η άλλη αποστειρωμένο νερό για εγχύσεις, υλικά ασφαλή για ενδομήτρια έγχυση που δεν προκαλούν αλλεργίες (Exalto et al, 2014) και παρασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Τα οφέλη για τον θεράποντα ιατρό είναι η ισχυρή διαγνωστική αξία (Ludwin et al, 2017), που δεν υστερεί σε σύγκριση με την ακτινική (Ramos et al, 2022). Όσον αφορά τα οφέλη προς την ασθενή, της δίνεται η δυνατότητα να λάβει σαφείς απαντήσεις για την λειτουργικότητα των σαλπίγγων της χωρίς πόνο, χωρίς ακτινοβολία και χωρίς κίνδυνο αλλεργίας (Engels et al, 2021). Επίσης παρατηρείται πως αυξάνονται οι πιθανότητες εγκυμοσύνης με φυσική σύλληψη μετά την εξέταση, συμπεριλαμβανομένου και του κύκλου της εξέτασης, όταν δεν συντρέχει σοβαρός ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας (Engels et al, 2023).

Τέλος, η εξέταση γίνεται δεκτή από τις επιτροπές εξωσωματικής του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. ΦΕΚ ΕΟΠΥΥ).

Αναφορές

Engels, V. et al. (2021) ‘Feasibility, tolerability, and safety of hysterosalpingo-foam sonography (hyfosy). multicenter, prospective Spanish study’, Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(5), p. 102004. doi:10.1016/j.jogoh.2020.102004.

Engels, V. et al. (2023) ‘Factors associated with a post-procedure spontaneous pregnancy after a hysterosapingo-foam-sonography (hyfosy): Results from a Multicenter Observational Study’, Diagnostics, 13(3), p. 504. doi:10.3390/diagnostics13030504.

Exalto, N., Stassen, M. and Emanuel, M.H. (2014) ‘Safety aspects and side-effects of exem-gel and foam for uterine cavity distension and tubal patency testing’, Reproductive BioMedicine Online, 29(5), pp. 534–540. doi:10.1016/j.rbmo.2014.07.015.

Ludwin, I. et al. (2017) ‘Accuracy of hysterosalpingo-foam sonography in comparison to hysterosalpingo-contrast sonography with air/saline and to laparoscopy with Dye’, Human Reproduction, pp. 1–12. doi:10.1093/humrep/dex013.

Ramos, J., Pellicer, N. and Fernández-Sánchez, M. (2022) ‘Hysterosalpingography is obsolete: Hysterosalpingo-contrast foam sonography should be the alternative’, Reproductive BioMedicine Online, 45(5), pp. 839–842. doi:10.1016/j.rbmo.2022.05.021.

van Welie, N. et al. (2022) ‘Can hysterosalpingo-foam sonography replace hysterosalpingography as first-choice tubal patency test? A randomized non-inferiority trial’, Human Reproduction, 37(5), pp. 969–979. doi:10.1093/humrep/deac034.

Scroll to Top