Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Υπολογισμός ΔΜΣ
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ελέγξετε τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ).
Χρησιμοποιήστε imperial μονάδες
Ύψος
cm.
Παρακαλούμε εισαγάγετε τιμή μεταξύ 125 και 225.
Βάρος
kg.
Παρακαλούμε εισαγάγετε τιμή μεταξύ 10,0 και 500,0 (ένα δεκαδικό).
Ύψος
ft.
in.
Παρακαλούμε εισαγάγετε τιμή μεταξύ 4,2 και 7,3
Βάρος
lb.
st.
Παρακαλούμε εισαγάγετε τιμή μεταξύ 22,0 και 1000,0 (ένα δεκαδικό ).
Υπολογίστε τον ΔΜΣ
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ελέγξετε τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό της κατηγορίας βάρους σας.
Scroll to Top